Patrick Loobuyck | Religie en samenleving | di 20 mrt 2018


Welke plaats geven we religies in onze samenleving? Hoe slagen we erin om mensen van verschillende godsdiensten te laten samenleven? En wat is de rol van de overheid daarbij? Dit debat woedt volop. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de hoofddoek bij ambtenaren, de overheidsfinanciering van godsdiensten, de controle op godsdienstlessen op school. Moraalfilosoof Patrick Loobuyck is een veelgevraagd expert op dit gebied. Hij merkt dat de emoties soms hoog oplopen over dit thema. In zijn recente boek Samenleven met gezond verstand pleit hij ervoor om de polarisering te vermijden en op zoek te gaan naar een brede consensus over de morele uitgangspunten van ons samenlevingsmodel.

Patrick Loobuyck (Brugge, 1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Zijn onderzoek focust op 'samenleven in een democratische, seculiere, multiculturele samenleving'.
Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014), De seculiere samenleving (2013).
Ook in het publiek debat is hij een gewaarde stem inzake ethische en levensbeschouwelijke thema's. Zijn stukken verschenen onder meer in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir en hij gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.

i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Davidsfonds Oosterzele

Dinsdagavond 20 maart 2018 van 20 u. tot 22 u.
Bibliotheek Oosterzele
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | info.gent.eeklo@vormingplus.be | T 09 224 22 65
Prijs: € 5 | € 4 | € 2.50

0 reacties:

Een reactie posten