'De koloniekinderen van de Westhoek' met Anne Provoost


‘Als ik het verhaal van mijn grootmoeder niet neerschrijf, is het weg.’

Anne Provoost vertelt over haar boek in wording ‘Kinderen van de IJzer’. De schrijfster voelde zich aangesproken door het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Ze vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.

De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met tientallen foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest.  Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt. Tenslotte ging het om meer dan tienduizend kinderen! Via haar lezingen maakt ze het geheugen van betrokken toehoorders wakker, en luistert ze naar hun verhalen.

‘Heel wat mensen vertrouwden me doodgezwegen verhalen toe. Doordat ik zelf vertel wat ik weet, komen ook bij hen verhalen boven.’

Tijdens de lezing zijn we dus bevoorrechte getuigen van een omgekeerd proces. Het product is nog niet afgewerkt, maar we krijgen inkijk in de creatieve totstandkoming van het verhaal.

Zondag 21 januari 2018 om 10 uur
Bibliotheek Oosterzele
Prijs lezing + receptie: € 5
ONLINE INSCHRIJVEN

0 reacties:

Een reactie posten