PocketfilosofieWelke inzichten hebben ons denken over mens en wereld ingrijpend beïnvloed en veranderd? We selecteerden vier belangrijke ideeën als ultieme inleiding tot de filosofie: ‘Het lichaam is de kerker van de ziel’ (Plato), ‘Ik denk, dus ik ben’ (Descartes), ‘De weerlegging van onze vergissingen is de positieve ervaring die we in de werkelijkheid opdoen’ (Karl Popper), ‘De beginselen van rechtvaardigheid worden gekozen achter een sluier van onwetendheid’ (John Rawls). De centrale uitspraak wordt toegelicht en bediscussieerd, en we denken samen na over de praktische relevantie ervan. (i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo)
Lesgever: Brecht Decoene

4 maandagavonden: 13, 20 & 27 november + 4 december 2017 van 19.30 tot 22 uur
Bibliotheek Oosterzele
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | info.gent.eeklo@vormingplus.be | 09 224 22 65
Prijs: € 49 | € 37 | € 24.50


0 reacties:

Een reactie plaatsen