Lezing | Luther, de man die Europa veranderde


In 1517, nu 500 jaar geleden, publiceerde een nog onbekende monnik 95 stellingen over de aflaat. Een reeds langs smeulend vuur sloeg hierdoor naar buiten en stortte de West-Europese samenleving in een diepe crisis. De kerk scheurde en Europa kreeg te maken met een schier eindeloze reeks (godsdienst-)oorlogen. Pas in 1648 kon de brand worden geblust (Vrede van Munster). Ook in Vlaanderen vond Luthers boodschap gehoor, maar botste op een keizer, die vastbesloten was deze vernieuwingsbeweging in de kiem te smoren. Het is hem niet gelukt, met alle gevolgen van dien. Hoe kon het dat een op zich onopvallende gebeurtenis (Luther beoogde een academisch debat), in een uithoek van het keizerrijk, zulke wereldveranderende gevolgen heeft gehad. Op deze en dergelijke vragen gaat dr. Dick Wursten in.

Dick Wursten is theoloog, predikant te Antwerpen en onderwijsinspecteur.

Prijs: € 5
Donderdag 6 april 2017 om 14 uur
Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be


0 reacties:

Een reactie posten