Koffie+ 'Allochtonen, criminaliteit en justitie'

Bepaalde bevolkingsgroepen blijken zowel in binnen- als buitenland (soms sterk) oververtegenwoordigd in de gerechtelijke en strafrechtelijke statistieken. Heeft justitie een grotere ‘appetijt’ voor de criminaliteit van bepaalde etnische ‘minderheden’ of zijn deze gewoon actiever op vlak van delinquentie? Of spelen beide? En zo ja, hoe kunnen we dit verklaren?

Prof. Walter De Pauw is psycholoog en criminoloog, auteur van o.a. Migranten in de balans en Justitie onder invloed.

Donderdag 24 september 2015 om 14 uur in de bib
Alle Koffie+ namiddagen vinden plaats in de bib, zijn gratis en beginnen om 14 uur stipt... en dan is er koffie!

0 reacties:

Een reactie posten